Archive of Issues
Authors having problems with submissions please notify editor: editor@hvt-journal.com
Upcoming discussions, debates

On sweet undeniable feeling of power of international intellectual feudalism, bias, discrimination, censoring and theft

 

Analysis of early postoperative outcomes of combined simultaneous and multistage surgeries

DOI: 10.24969/hvt.2019.171

 

Бириккен бир этаптуу жана коп этаптуу хирургиялык операциялардын алгачкы постоперациялык жыйыныктарын талдоо

Алымкадыр С. Бейшеналиев1, Нургазы М. Жумагулов2, Таалайбек К. Атабаев2, Бегмамат М. Нышанов2

1И.К.Ахунбаев атындагы КММА, пропедевтикалык хирургия кафедрасы, Бишкек, Кыргызстан

2Ош облустар аралык биргелешкен клиникалык оорукана, Ош, Кыргызстан

Кыска билдируу

Максат: абдоминалдык жана гинекологиялык байланышкан оорулардын бириккен хирургиялык операцияларынын постоперациялык жыйынтыктарын салыштырмалуу талдоо

Усулдар: Баардыгы болуп байланышкан абдоминалдык жана гинекологиялык дарты бар 346 хирургиялык оорулуу ретроспективдуу турдо постоперациялык мезгилде анализденди.

Жыйынтыктар:  Алгачкы постоперациялык мезгилде кабылдоолор операциялык-анестезиологиялык риски ото жогору болгон тайпаларда (ASA III жана ASA IV).

Корутунду: Биздин изилдоонун жыйынтыгы боюнча бириккен хирургиялык операциялар, озгочо бир этап аркылуу жасалгандары коп этаптууларга салыштырмалуу операциянын оордугун кучотот.

Ачкыч создор: бириккен оперциялар, байланышкан хирургиялык оорулар, операциялык-анестезиологиялык риск, операциянын колому, постоперациялык кабылдоолор, абдоминалдык хирургия, гинекологиялык операциялар