Archive of Issues
Authors having problems with submissions please notify editor: editor@hvt-journal.com
Upcoming discussions, debates

On sweet undeniable feeling of power of international intellectual feudalism, bias, discrimination, censoring and theft

 

Remodeling of the left heart in patients with rheumatic mitral valve disease after mitral valve replacement with preservation of subvalvular structures

DOI: 10.24969/hvt.2020.204

 

Ревматизмден митралдык капкакчасы жабыркаган бейтаптардын  тупку-тузулушун сактоо менен митралдык капкакчаны протездоодон кийин сол болуктордун ремоделденуусу

Корутунду

Максат: бул жумушта митралдык капкакчаны протездоо учурунда бир гана арткы капкакчаны тупку-тузулушу менен сактоого салыштырмалуу эки капкакчаны тупку-тузулушу менен сактоонун артыкчылыгы бааланат.

Ыкмалар: Жалгыз митралдык капкакчасы ревматизмден жабыркаланып, капкакчасы алмаштырылган 41 бейтап баянына ретроспективдуу талдоо жургузулуп, алар эки топко болунгон: тупку-тузулушун толук сактоо менен (n=24) жана арткы капкакчаны гана сактоо менен (n=17).

Жыйынтыгы: операциядан кийинки жакынкы мезгилде, акыркы систолалык колом бир аз азайган жана сол карынчанын буркуп беруу кучу мурунку сандарда калган хорда-папиллярдык аппаратты арткы капкакчадан гана сакталган топко салыштырмалуу, хорда-папиллярдык аппараты толук сакталган топто акыркы систолалык коломдун белгилуу кобойушу жана сол карынчанын буркуп беруу кучунун бир аз кобойуусу байкалат. 

Корутунду: Биз алган алдын ала жыйынтыктар, алдынкы капкакчадан, ошондой эле арткы капкакчадан, эки капкакчадан хорда-папиллярдык тузулушу сакталган топтогу бейтаптардын жакынкы операциядан кийинки корсоткучторуно баа бергенде сол карынчанын геометриясынын оптимизациялануусун жана мыкты ремоделденуусун куболондурот.