Archive of Issues
Authors having problems with submissions please notify editor: editor@hvt-journal.com
Upcoming discussions, debates

On sweet undeniable feeling of power of international intellectual feudalism, bias, discrimination, censoring and theft

 

Stroke-associated in-hospital mortality

DOI: 10.24969/hvt.2022.323

 

Инсультка байланышкан ооруканадагы өлүм

Х.Ш. Мусаева 1 , Д.И.Бакаева 2, Э.М. Мамытова 1, Т.И. Маанаев 2.

1 И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Медициналык  Академиясы,Бишкек,Кыргызстан;

2 Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо Министирлигине караштуу Улуттук Госпиталы, Бишкек,Кыргызстан.

 

Аннотация. Макалада дүйнөдө жана Кыргызстанда инсульттун эпидемиологиялык көрсөткүчтөрү каралган. Ишемиялык, геморрагиялык инсульт сыяктуу мээ кан айлануусунун курч бузулууларындагы ооруу, өлүм жана стационардык өлүм боюнча маалыматтар келтирилген.