Archive of Issues
Authors having problems with submissions please notify editor: editor@hvt-journal.com
Upcoming discussions, debates

On sweet undeniable feeling of power of international intellectual feudalism, bias, discrimination, censoring and theft

 

Dissection of descending aorta treated by stent-graft implantation in a patient with Marfan syndrome

DOI: 10.24969/hvt.2017.4

 

Марфан синдрому менен жабыркаган бейтапка төмөн тараптуу аортанын бүтүндүгүнүн бузулушунда (диссекциясында)  стент-графттын  коюлушу.

Маанилүү сөздөр: аортанын бүтүндүгүнүн бузулушу (диссекция), төмөн тараптуу аорта, Марфан синдрому, стент-графт, катетер менен изилдөө, жүрөк

                                                             

 Корутунду                          

 

Бул билдирүүдө Марфан синдрому жана гипертония оорусу менен жабыркаган 32 жаштагы бейтап жөнүндө баяндалат. Үч ай мурун, төмөн тараптуу аортанын бүтүндүгүнүн бузулушу аныкталганга чейин жогору тараптуу аортасына Девид операциясы жасалган. Компьютердик томографиянын негизинде  DeBakey классификациясы боюнча аорта катмарларынын ажыроосунун 3 түрү, аортанын сол акырек астынкы артериядан тартып сол тараптагы жалпы жамбаш артериясынын  баштапкы бөлүгүнө чейин жабыркаган. Марфан синдрому менен жабыркаган бейтапка төмөн тараптуу аортанын кокурок бөлүмүнө, сол акырек астынкы артериясын жаба стент-графт коюлду. Бейтап канааттандырарлык абалда ооруканадан үйүнө кеткен,            6 айлык байкоодо негизги оорунун кабылдоосу жана башка дартар кездешкен эмес.